Samorządy

Działania i inicjatywy samorządowe są niezwykle ważne w inspirowaniu społeczności lokalnej do podejmowania decyzji o zakładania własnej działalności gospodarczej lub inwestowania w rozwój własnej firmy w regionie. Inicjatorami zmian społecznych są często przedstawiciele samorządu lokalnego najniższego szczebla, którzy dzięki własnemu zaangażowaniu i pracy, umiejętnie wykorzystują przysługujące im uprawnienia i instrumenty do kreowania zmian na rzecz społeczności lokalnej. Takie przykłady aktywności samorządowych mogą zachęcić inne jednostki terytorialne do inicjowania zbliżonych działań, dlatego też stworzyliśmy platformę, by zainspirować samorząd do dalszych prac, ale także zaprezentować ciekawe przykłady dobrych praktyk.

Naszym celem jest promocja i popularyzacja inicjatyw lokalnych wspierających przedsiębiorczość, upowszechnianie najlepszych praktyk, w tym usług i ich standardów, w zakresie promowania pro ekonomicznych postaw społeczeństwa i instrumentów wspierających rozwój gospodarczy. Dzięki naszym przedsięwzięciom chcemy mieć wpływ na zwiększenie liczby inicjatyw wspierających przedsiębiorczość.

19/11/2014

Fairfield, Iowa - Wspólnota organizacji

Fairfield, Iowa, miasto o populacji 9602 osób, położone w południowo-wschodniej części USA. W ciągu ostatnich lat stało się jednym z najbardziej rozpoznawanych przedsiębiorczych małych miast. Mieszkańcy odnoszą się do swojego miasta jako "stolicy przedsiębiorczości Iowa" lub "Doliny Krzemowej". Kierowana przez burmistrza Rada Miejska poparła szereg nowych inicjatyw wspierających mieszkańców w pomysłach i rozwijaniu własnych działalności. Jedną z takich inicjatyw było stworzenie warunków do współpracy kilku instytucji wspierających przedsiębiorczość. Miasto postanowiło zainicjować wspólpracę takich instytucji jak: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Fairfield (FEA), Stowarzyszenie Rozwoju Ekonomicznego Fairfield, Izbę Przemysłowo-Handlową, Miejskie Centrum Vitality, Uniwersytet Zarządzania Maharashi, lokalne Centrum Mikroprzedsiebiorców i wiele innych.

19/11/2014

"futurego.Sachsen-Anhalt" - planowanie działalności. Niemcy

futurego.Sachsen-Anhalt jest konkursem biznes planów dla uczniów w wieku 13 lat i starszych. Celem konkursu jest wprowadzenie uczniów w świat biznesu i zwiększenie liczby zakładanych start-upów. Studenci mają rok na przygotowanie biznes planów.

W ramach konkursu organizowane są seminaria i indywidualne sesje coachingowe wspierające uczniów podczas przygotowywania biznesplanów. 10 najlepszych biznesplanów przygotowanych indywidualnie lub zespołowo otrzymuje nagrody w wysokości od 200 EUR do 1 000 EUR, a najlepsze biznesplany w dziedzinie matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych i technologii otrzymują nagrodę specjalną w wysokości od 300 EUR.  Wszystkie nagrody fundowane  są przez regionalne firmy.

19/11/2014

Partnerstwo Miasta Brodway, Virginia

Broadway, Virginia (ilość mieszkańców, 2600) miejscowość znajdująca się w Shenandoah Valley w zachodniej Wirginii. Podobnie jak w wielu wiejskich miejscowościach, lokalna baza firm powoli ulegała zmniejszaniu kiedy lokalne firmy zamykały sklepy lub przenosiły działalność gdzie indziej. W roku 2000 miasto dotarło do punktu przełomowego, kiedy jeden z jej głównych sklepów zdecydował się opuścić centrum miasta na rzecz lepszej lokalizacji w pobliżu autostrady. Choć miasto od dawna mówiło o rewitalizacji śródmieścia, to wydarzenie ostatecznie skłoniło władze do działania. Rada Miasta Brodway zdecydowała się powołać Brodway Hometown Partnership (BHP) jako partnerstwo publiczno-prywatne, którego głównym wyzwaniem  było jak największe zaangażowanie sił i środków aby zachować lokalne firmy i zachęcić mieszkańców do rozpoczynania działalności gospodarczej.

19/11/2014

Myśl na małą skalę - wprowadzenie mikroprzedsiębiorstw na Łotwie

Łotewska Izba Handlu i Przemysłu (LCCI) opracowała projekt/inicjatywę  na małą skalę, wspomagającą przedsiębiorstwa łotewskie w wychodzeniu z kryzysu gospodarczego. Inicjatywa miała pomagać mikroprzedsiebiorstwom łotewskim poprzez promowanie tworzenia specjalnej stawki podatku i uproszczonego systemu rachunkowości podatkowej. Miała również na celu wprowadzenie programu mikrokredytów i stworzenie jednego miejsca, w którym wszelkie informacje na temat uruchomienia działalności gospodarczej byłyby dostępne.

Jest to inicjatywa która zdobyła główną nagrodę w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości w 2013r.

29/10/2014

Wspieranie przedsiębiorczości w społeczeństwie poprzez współpracę – 4Y- Finlandia

Wspieranie przedsiębiorczości w społeczeństwie poprzez współpracę -  4Y- "Yrittäjyys Ylös Yhteiskunnassa Yhteistyöllä". Działanie rozpoczęte w 2002 roku z inicjatywy różnych podmiotów publicznych i prywatnych w środkowej Finlandii, którego celem jest stworzenie sprzyjających ogólnych ram dla rozwoju przedsiębiorczości. Głównym celem działania jest rozwój środkowej Finlandii by stał się on jednym z najważniejszych regionów na świecie dla rozwoju biznesu i wzrostu gospodarczego, poprzez motywowanie i zachęcanie jego mieszkańców do przedsiębiorczości i innowacyjności w swoim myśleniu i pracy.

20/10/2014

„Przedsiębiorczość w małych społecznościach” - Turner County, Południowa Dakota, USA

Region w pobliżu Turner County w Południowej Dakocie borykał się od dłuższego czasu ze spadkiem rozwoju ekonomicznego. Lokalne społeczności próbowały wprowadzić wiele programów zapobiegawczych, ale żaden nie przyniósł oczekiwanego rezultatu. W 1997 roku region postanowił wprowadzić model rozwoju ekonomicznego oparty na modelu zapoczątkowanym w Sakramento przez Siroli Institute. Model zakłada pobudzanie rozwoju wspólnot poprzez zaangażowanie ludzi i przedsiębiorstw posiadających pasję, energię i wyobraźnię.

15/09/2014

One-stop-shop czyli jedno okienko do rejestracji i obsługi przedsiębiorstw. Katalonia, Hiszpania

Przedsiębiorcy nie oczekują od organów samorządu fajerwerków ale podstawowego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Okazuje się, że przeorganizowanie i uproszczenie procedur rejestracji i obsługi działalności gospodarczej w jednym tylko regionie (Hiszpania) to oszczędność aż 160 mln Euro rocznie. Dzięki wprowadzeniu „Jednego okienka” (one-stop-shop) przedsiębiorca może załatwić wszystkie sprawy związane zarówno z założeniem jak i  prowadzeniem działalności w jednym miejscu. Przedsiębiorcy nie oczekują od władz lokalnych wielkich zmian, ale ułatwień w codziennym funkcjonowaniu i uproszczeń dotyczących poruszania się w gąszczu procedur. Warunkiem jest oczywiście sprawne wdrożenie zmian przez samorząd, aby nie pozostały jedynie deklaracją na papierze.

15/09/2014

BizGrid – zasoby lokalne dla przedsiębiorców

W odpowiedzi na potrzeby firmy w zakresie kompleksowej informacji dotyczącej wszystkich usług dla biznesu, miasto Detroit opracowała infografikę zasobów lokalnych dla społeczności biznesowej miasta. Infografika jest to wizualna reprezentacja danych w celu przedstawienia kompleksowej informacji w sposób wyraźny i przejrzysty. W każdej społeczności lokalnej przedsiębiorca potrzebuje różnorodnego wsparcia, doradztwa, pożyczki, kredytu, pomocy prawnej, etc. Przeważnie wsparcie dostępne jest w różnych instytucjach, co powoduje, że właściciele firm gubią się w gąszczu informacji nie wykorzystując możliwości jakie daje im rynek. Rozwiązanie tego problemu podsunęło miasto Detroit. Stworzony program, zwany BizGrid, zapewnia kompleksową wiedzę o tym, gdzie znaleźć informacje na temat źródeł finansowania, pomocy prawnej, planowania biznesu, marketingu, czy tez wynajęcia biura. BizGrid jest podzielony na sekcje w oparciu o etapy rozwoju biznesu, co pozwala upewnić się, że informacje są skierowane do właściwych odbiorców. Jest to pomysł prosty, ale zdecydowanie ułatwiający codzienną aktywność firm lokalnych.

15/09/2014

Szkolenia dla przedsiębiorców w mieście San Diego

Miasto San Diego przeprowadziło program pilotażowy, który miał na celu przeszkolenie lokalnych firm w podniesieniu umiejętności uczestnictwa w zamówieniach publicznych. Pomysł wydaje się być bardzo prosty, ale przyglądając się temu głębiej widać jak bardzo korzysta na tym lokalna gospodarka. Obecne prawo zamówień publicznych w Polsce sprawia, że często wykonawcami usług w małych miastach są firmy spoza regionu mające doświadczenie w składaniu ofert, nie różniących się jakością usług od tych działających lokalnie. Nauczenie lokalnych SME zasad przystępowania do przetargów, sprawia, że ich szanse na otrzymanie zlecenia rosną. W szczególności gdy nauczycielami są osoby zajmujące się tym tematem w urzędzie. Na efekty nie trzeba długo czekać, przeszkolone firmy z sukcesem przystępują do przetargów, w ten sposób pieniądze zostają w regionie, wpływając na jego rozwój gospodarczy. W San Diego program okazał się sukcesem, firmy biorące udział w programie pozyskały zlecenia z miasta na kwotę 902000 dolarów.

15/09/2014

Camp Je: Wakacje z przedsiębiorczością w Quebecu / Kanada

Co roku w poszczególnych gminach w prowincji Quebec organizowane są obozy przedsiębiorczości nazywane Obozami JE. Obóz JE oferuje młodzieży, w wieku od 13 do 17, doskonałą okazję do zapoznania się z przedsiębiorczością, a także pozwala im dowiedzieć się, że zostanie przedsiębiorcą jest bardzo realne i jest także pożądaną ścieżką kariery do naśladowania. Praktyka jest doskonałym przykładem współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami non profit. Pomysłodawcą obozu jest Réseau des SADC du Québec, sieć non-profit, która działa na rzecz rozwoju regionalnego, natomiast lokalny samorząd współpracuje przy organizacji obozu na swoim terenie. Obóz Je stał się tak rozpoznawalnym wydarzeniem, że gminy w całym Quebecu konkurują, żeby organizować go u siebie.

Strony

Patronat medialny: Kurier PorannyGazeta Współczesnaporanny.plwspolczesna.plPolskie Radio BiałystokTVP BiałystokRealizacja: