Myśl na małą skalę - wprowadzenie mikroprzedsiębiorstw na Łotwie

Łotewska Izba Handlu i Przemysłu (LCCI) opracowała projekt/inicjatywę  na małą skalę, wspomagającą przedsiębiorstwa łotewskie w wychodzeniu z kryzysu gospodarczego. Inicjatywa miała pomagać mikroprzedsiebiorstwom łotewskim poprzez promowanie tworzenia specjalnej stawki podatku i uproszczonego systemu rachunkowości podatkowej. Miała również na celu wprowadzenie programu mikrokredytów i stworzenie jednego miejsca, w którym wszelkie informacje na temat uruchomienia działalności gospodarczej byłyby dostępne.

Jest to inicjatywa która zdobyła główną nagrodę w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości w 2013r.

LCCI odegrała jedną z głównych ról w dyskusjach prowadzonych w Łotewskim Parlamencie. Dyskusje te obejmowały inicjowanie zmian przepisów prawa w celu umożliwienia realizacji koncepcji mikroprzedsiębiorstw. Dzięki wsparciu ze strony Ministerstwa Gospodarki, Sejm Łotewski wprowadził rozwiązania prawne wprowadzające regulacje podatkowe dla mikroprzedsiebiorstw. Przepisy te weszły w życie w dniu 1 września 2010 roku.  Ponadto wprowadzanie poprawek ram regulacyjnych jest w toku. W wyniku tej inicjatywy, w sumie 28.000 przedsiębiorstw wykorzystuje uproszczony system rachunkowości podatkowej a liczba mikroprzedsiębiorstw na Łotwie nadal rośnie.

Podsumowując, wprowadzenie pojęcia mikroprzedsiębiorstwo na Łotwie przyczyniło się do dalszego szybkiego wzrostu gospodarczego kraju Unii Europejskiej oraz zapewniło korzystny klimat dla rozwoju mikro firm.

www.chamber.lv

 

Patronat medialny: Kurier PorannyGazeta Współczesnaporanny.plwspolczesna.plPolskie Radio BiałystokTVP BiałystokRealizacja: