"futurego.Sachsen-Anhalt" - planowanie działalności. Niemcy

futurego.Sachsen-Anhalt jest konkursem biznes planów dla uczniów w wieku 13 lat i starszych. Celem konkursu jest wprowadzenie uczniów w świat biznesu i zwiększenie liczby zakładanych start-upów. Studenci mają rok na przygotowanie biznes planów.

W ramach konkursu organizowane są seminaria i indywidualne sesje coachingowe wspierające uczniów podczas przygotowywania biznesplanów. 10 najlepszych biznesplanów przygotowanych indywidualnie lub zespołowo otrzymuje nagrody w wysokości od 200 EUR do 1 000 EUR, a najlepsze biznesplany w dziedzinie matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych i technologii otrzymują nagrodę specjalną w wysokości od 300 EUR.  Wszystkie nagrody fundowane  są przez regionalne firmy.

Istnieją przypadki, w których firmy regionalne stały się partnerem mentorem w realizacji pomysłów biznesowych. Udziałem w futurego.Sachsen-Anhalt. może pochwalić się 36 szkół. W ramach konkursu organizowane są również szkolenia dla nauczycieli. Pakiety informacyjne oraz format seminariów i warsztatów  opracowywane są przez futurego. Sachsen-Anhalt. Personel projektu jest w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami i specjalistami z dziedziny wspierania biznesu.

W maju 2009 roku rozpoczął się nowy projekt, proego.Sachsen-Anhalt, uzupełniający działania pierwszego, mający na celu ułatwienie nawiązania kontaktów między studentami a wiodącymi firmami z regionu. W ramach projektu organizowane są intensywne spotkania w na małą skalę dla około 30 studentów, w wieku od 15 do 21 lat, z kilkoma firmami, które regularnie sponsorują konkursy. Podczas tych intensywnych spotkań uczestnicy starają się rozwiązać wspólnie z firmami kilka kluczowych kwestii pojawiających się w rzeczywistym biznesie. W zadaniach tych nie chodzi o to, aby wykonać analizę technologiczną i know-how na najwyższym poziomie, ale o wskazanie umiejętności miękkich, takich jak: kreatywność, poczucie pracy zespołowej i umiejętność rozwiązywania problemów. Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie listu motywacyjnego, który jest podstawą do zakwalifikowania do udziału w projekcie. Instytut Innowacji i Przedsiębiorczości w Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg koordynuje działania futurego.Sachsen-Anhalt i proego.Sachsen-Anhalt.

Projekt jest realizowany od 2005 r. a konkursy odbywają się corocznie. Roczny budżet wynosi 136 500 EUR i jest finansowany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy z Sachsen-Anhalt i Europejskiego Funduszu Społecznego. Nagrody finansowe są sponsorowane przez regionalne firmy. Budżet konkursów wynosi 10 000 EUR.

Konkurs organizowany jest w dwóch fazach. I faza to prezentacja studentów i ich pomysłów w formie papierowej o objętości max.5 stron. II faza to przekształcenie pomysłów w postać biznesplanu. Partnerami projektu są szkoły, firmy regionalne i agencje rządowe.

Działania projektu przyczyniają się do zwiększenia motywacji w zakresie myślenia przedsiębiorczego, stworzenia sieci współpracy szkół i innych organizacji dla młodzieży w zakresie przedsiębiorczości oraz utworzenie bliskich kontaktów pomiędzy szkołami, studentami i regionalnym biznesem.

www.futurego.de

 

Patronat medialny: Kurier PorannyGazeta Współczesnaporanny.plwspolczesna.plPolskie Radio BiałystokTVP BiałystokRealizacja: