Nakręć swój biznes

Jeśli macie ciekawe pomysły na założenie działalności gospodarczej lub w Waszej ocenie prowadzony dotychczas biznes zasługuje na promocję i uznanie, to czas się tym podzielić za pomocą krótkich filmów reklamowych lub spotów telewizyjnych. Uczestnikiem konkursu może być zarówno osoba lub grupa, która dopiero planuje uruchomienie firmy i ma ciekawy pomysł na biznes, jak również ktoś, kto swój pomysł wcielił już w życie.

Jaki biznes?

Każdy! Zarówno już wdrożony i efektywnie realizowany, jak też ten pozostający jedynie w formie planu lub pomysłu. Warunkiem jest, by siedziba firmy lub miejsce zamieszkania osób biorących udział w konkursie miało miejsce na terenie województwa podlaskiego.

Technika?

Dowolna forma multimedialna.

Do kiedy?

Przedłużony termin do 29 września 2014 r., poniedziałek (decyduje data dostarczenia filmu).

Co trzeba zrobić?

Należy nakręcić krótki film przedstawiający pomysł na biznes, w formularzu zgłoszeniowym podać swoje dane kontaktowe oraz opis swojego pomysłu na biznes. Uwaga! Nie oczekujemy gotowych biznesplanów. Komisja konkursowa nie będzie oceniała samego pomysłu na biznes a oryginalność podejścia do tematu, walory artystyczne, techniczne i promocyjne filmów, jak też wykorzystanie technik filmowych.

Nagrania wraz z formularzem należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok
z dopiskiem „Nakręć swój biznes
(decyduje data dostarczenia formularza)

Nagrody

Ocena zgłaszanych prac konkursowych będzie przebiegała dwuetapowo. Kapituła Konkursowa przyzna jedną nagrodę główną.

W toku trwania konkursu będziemy publikować nadsyłane prace na portalach społecznościowych, gdzie prace będą oceniane przez internautów i poddawane głosowaniu. Na podstawie głosowania internetowego Organizator przyzna specjalną „Nagrodę Publiczności”.

Partner konkursu

Nagrody dla zwycięzców ufundował partner konkursu - firma Bison-Chucks S.A.

Co dalej?

Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez opublikowanie listy nagrodzonych na stronie internetowej kampanii społecznej „2014 Rokiem Przedsiębiorczości. Postawmy na siebie” – www.postawmynasiebie.pl oraz w prasie lokalnej, telewizji i na stronie internetowej Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 24 października 2014 r. w ramach Uroczystej Gali Przedsiębiorczości - 20-lecia Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Do pobrania:

Kontakt:

Joanna Stachurska
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok
tel. 85 653 74 50
email: stachurska@pfrr.pl

27/10/2014

Zwycięzca konursu „Nakręć swój biznes”

Najciekawszą filmową kreacją pomysłu na biznes wyłonioną w głosowaniu Kapituły Konkursu „Nakręć swój biznes” została praca Jakuba Polańskiego oraz Tomasza Klimko pt. „Grawer”.

Autorzy filmu otrzymali Kamerę GoPro Hero 3+ ufundowaną przez firmę BISON CHUCKS S.A.

Serdecznie gratulujemy!

20/10/2014

Internetowe głosowanie na najlepszy film w konkursie "Nakręć swój biznes" zakończone!

W głosowaniu internautów, wśród filmów prezentujących Wasze pomysły na biznes, zwyciężył film „Gwiazda – studio działań kreatywnych” autorstwa Pani Izabeli Gwiazdowskiej.

01/10/2014

Zapraszamy do głosowania online na najlepszy spot w konkursie „Nakręć swój biznes”

Dziękujemy serdecznie za wszystkie prace nadesłane w konkursie filmowym „Nakręć swój biznes”. Niezmiernie cieszy Nas różnorodność tematyki zgłoszonych spotów, dobór techniki i Wasze zaangażowanie. Obecnie spośród nadesłanych filmów Kapituła konkursu wyłoni zwycięzcę.

Równocześnie uruchamiamy drugi etap konkursu, w którym to Wy będziecie decydować o przyznaniu Nagrody Publiczności. Głosowanie internautów trwa do 16 października 2014 r., dlatego zachęcamy wszystkich do głosowania na swój ulubiony spot reklamujący Wasze pomysły na biznes.

15/09/2014

Przedłużenie konkursu filmowego "Nakręć swój biznes"

Po licznych prośbach z Państwa strony o możliwość przesunięcia terminu składania prac w konkursie filmowym „

Patronat medialny: Kurier PorannyGazeta Współczesnaporanny.plwspolczesna.plPolskie Radio BiałystokTVP BiałystokRealizacja: