Przedsiębiorczy samorząd

Czy samorząd lokalny może z sukcesem wspierać rozwój lokalnej przedsiębiorczości? Udowodnijmy, że tak!

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego z województwa podlaskiego do nadsyłania inicjatyw wspierających lokalnych przedsiębiorców.

Uczmy się od najlepszych! Kapituła Konkursowa wybierze najlepsze wdrożone inicjatywy samorządowe wspierające przedsiębiorczość na terenie województwa podlaskiego. Najciekawsze działania wypromujemy jako dobre praktyki do naśladowania przez innych.

Przed nadesłaniem formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu.

Opis inicjatywy należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok
z dopiskiem „Przedsiębiorczy samorząd”.
(Decyduje data stempla pocztowego)

Terminy składania formularzy zgłoszeniowych: 15.09.2014 r. (decyduje data wpływu)

 

Pilki do pobrania:

 

Kontakt:

Agnieszka Pałusewicz-Sarosiek
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok
tel.: 85 653 7212
e-mail: palusewicz@pfrr.pl

28/08/2014

Samorządy też mogą wspierać biznes

„Czasem wystarczy tylko pomysł, zmiana organizacji pracy czy uproszczenie procedur. Samorządy też mogą pomóc w rozwoju przedsiębiorczości.”

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami o konkursie  w podlaskiej strefie biznesu.

16/07/2014

Rozpoczęcie konkursu „Przedsiębiorczy samorząd”

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ogłasza otwarcie konkursu „Przedsiębiorczy samorząd” skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego.

Zapraszamy do zgłaszania dowolnych inicjatyw realizowanych przez samorząd lokalny wspierających przedsiębiorczość w województwie podlaskim. Zwycięski samorząd otrzyma tytuł „Przedsiębiorczy samorząd” oraz pamiątkową statuetkę!

Na formularze zgłoszeniowe czekamy do 15.09.2014 r.

Patronat medialny: Kurier PorannyGazeta Współczesnaporanny.plwspolczesna.plPolskie Radio BiałystokTVP BiałystokRealizacja: