Samorządy

Działania i inicjatywy samorządowe są niezwykle ważne w inspirowaniu społeczności lokalnej do podejmowania decyzji o zakładania własnej działalności gospodarczej lub inwestowania w rozwój własnej firmy w regionie. Inicjatorami zmian społecznych są często przedstawiciele samorządu lokalnego najniższego szczebla, którzy dzięki własnemu zaangażowaniu i pracy, umiejętnie wykorzystują przysługujące im uprawnienia i instrumenty do kreowania zmian na rzecz społeczności lokalnej. Takie przykłady aktywności samorządowych mogą zachęcić inne jednostki terytorialne do inicjowania zbliżonych działań, dlatego też stworzyliśmy platformę, by zainspirować samorząd do dalszych prac, ale także zaprezentować ciekawe przykłady dobrych praktyk.

Naszym celem jest promocja i popularyzacja inicjatyw lokalnych wspierających przedsiębiorczość, upowszechnianie najlepszych praktyk, w tym usług i ich standardów, w zakresie promowania pro ekonomicznych postaw społeczeństwa i instrumentów wspierających rozwój gospodarczy. Dzięki naszym przedsięwzięciom chcemy mieć wpływ na zwiększenie liczby inicjatyw wspierających przedsiębiorczość.

28/08/2014

Samorządy też mogą wspierać biznes

„Czasem wystarczy tylko pomysł, zmiana organizacji pracy czy uproszczenie procedur. Samorządy też mogą pomóc w rozwoju przedsiębiorczości.”

Zapraszamy do zapoznania się z opiniami o konkursie  w podlaskiej strefie biznesu.

16/07/2014

Rozpoczęcie konkursu „Przedsiębiorczy samorząd”

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ogłasza otwarcie konkursu „Przedsiębiorczy samorząd” skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego.

Zapraszamy do zgłaszania dowolnych inicjatyw realizowanych przez samorząd lokalny wspierających przedsiębiorczość w województwie podlaskim. Zwycięski samorząd otrzyma tytuł „Przedsiębiorczy samorząd” oraz pamiątkową statuetkę!

Na formularze zgłoszeniowe czekamy do 15.09.2014 r.

Strony

Patronat medialny: Kurier PorannyGazeta Współczesnaporanny.plwspolczesna.plPolskie Radio BiałystokTVP BiałystokRealizacja: