Wspieranie przedsiębiorczości w społeczeństwie poprzez współpracę – 4Y- Finlandia

Wspieranie przedsiębiorczości w społeczeństwie poprzez współpracę -  4Y- "Yrittäjyys Ylös Yhteiskunnassa Yhteistyöllä". Działanie rozpoczęte w 2002 roku z inicjatywy różnych podmiotów publicznych i prywatnych w środkowej Finlandii, którego celem jest stworzenie sprzyjających ogólnych ram dla rozwoju przedsiębiorczości. Głównym celem działania jest rozwój środkowej Finlandii by stał się on jednym z najważniejszych regionów na świecie dla rozwoju biznesu i wzrostu gospodarczego, poprzez motywowanie i zachęcanie jego mieszkańców do przedsiębiorczości i innowacyjności w swoim myśleniu i pracy.

Celem inicjatywy jest powszechna mobilizacja do działań przedsiębiorczych oraz usuwanie wszelkich barier administracyjnych i kulturowych, jakie stoją na przeszkodzie rozwoju przedsiębiorczości. Działanie to otrzymało nagrodę Europejskich Nagród Promocji Przedsiębiorczości w 2006 roku. Nagroda ta jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie promowania przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Do dnia dzisiejszego, ponad 36 organizacji zobowiązało się do wprowadzenia inicjatywy. Instytucje, które już wprowadziły w życie działanie to: lokalne przedsiębiorstwa, stowarzyszenia biznesowe, izby handlowe, samorządy lokalne, wybrani urzędnicy, pracownicy służby cywilnej, szkoły z Jyvaskyla, instytucje zawodowe, instytucje szkolenia zawodowego, publiczne i prywatne agencje zatrudnienia, związki zawodowe i organizacje pracodawców, uczelnie i inne placówki szkolnictwa wyższego oraz różne organizacje pozarządowe. Rolę koordynatora przedsięwzięcia pełni Izba Gospodarcza.

Do tej pory w działaniach w ramach inicjatywy uczestniczyło ponad 8000 osób, a 450 przedsiębiorczych pomysłów zostało zarejestrowanych. Różnorodne działania, takie jak warsztaty, seminaria i konferencje, a także dni otwarte instytucji uczestniczących w przedsięwzięciu organizowane są w celu zebrania, dyskusji i rozpowszechniania informacji na temat potrzeb biznesowych i społecznych.

Czynnikami przyczyniającymi się do sukcesu przedsięwzięcia było stworzenie i utrzymanie środowiska przyjaznego przedsiębiorcom, gdzie wsparcie  proaktywnych postaw wobec przedsiębiorczości zostało zakotwiczone w administracji publicznej i strukturach wsparcia publicznego i prywatnego. Duże znaczenie miało również podpisanie umów przez najważniejszych interesariuszy mających ogromne znaczenie w pomyślnej kontynuacji procesu Y4. Samorządy lokalne dodały do swoich procedur ocenę polityk i regulacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości jako kryterium dodatkowe dla podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym. Przyczyniło się to również do utworzenia bardziej powszechnego zrozumienia potrzeb biznesowych i społecznych zarówno w samorządach,  lokalnych firmach i u przedsiębiorców.

Podejściu do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej i ustanowienia klimatu przyjaznego przedsiębiorczości towarzyszą usługi bezpośredniego wsparcia oferowane  lokalnym firmom, w postaci bezpłatnego dostępu do mentora i patrona panelu.

Proces rozpoczynania inicjatywy trwał dłużej niż przewidywano. Główne opóźnienie zostało spowodowane przez sceptycznych i nieufnych decydentów, którzy nie byli przekonani co do koncepcji procesu Y4 i wymierności jego wyników i rezultatów. W celu zwiększenia zrozumienia i ogólnej świadomości w zakresie przedsiębiorczości, były organizowane: regionalne imprezy, liczne warsztaty, seminaria i dni otwarte. Ważne było również to, aby zmobilizować obszary wiejskie oraz zwiększyć świadomość na temat przedsiębiorczości i procesu Y4 w obszarach, które są mniej rozwinięte, poprzez prezentację procesu Y4 w najważniejszych wydarzeniach i działaniach tego rodzaju. Inicjatywę zaczęto wdrażać w obszarach miejskich, a następnie rozszerzono na obszary wiejskie.

Strona projektu: www.y4.fi

Patronat medialny: Kurier PorannyGazeta Współczesnaporanny.plwspolczesna.plPolskie Radio BiałystokTVP BiałystokRealizacja: