€ko-Kluby Przedsiębiorczości – projekt jako przykład Inicjatywy w ramach konkursu „Przedsiębiorcza szkoła”

Projekt €ko-Kluby Przedsiębiorczości, realizowany był przez Podlaską Fundację Rozowju Regionalnego wspólnie  z Impetus Europe Consulting Group Ltd. z Malty.

Projekt, w ramach którego odbywały się  cykle szkoleń i warsztatów z zakresu przedsiębiorczości i ekologii, był realizowany od września 2008 r. do września 2009 wspólnie z partnerem z Malty. Uczestniczyło w nim 10 szkół, które zostały wybrane w konkursie: I LO, II LO, III LO, IV LO, VI LO, Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika (wszystkie z Białegostoku) oraz Zespół Szkół z Sokółki, Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych z Łomży, Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości z Zambrowa oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Moniek.

Każdy €ko-Klub liczył 10 uczniów, którzy uczestniczyli w szkoleniach z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, zagadnień prawnych prowadzenia działalności gospodarczej oraz podatków. Kluby zostały wyposażone w zestaw podręczników, dzięki którym uczniowie mogą pogłębiać wiedzę z zakresu ekonomii, przedsiębiorczości i ekologii. Ciekawym doświadczeniem było spotkanie z ekspertami z Malty, którzy podczas seminarium w listopadzie 2008 r. zapoznali uczniów z tajnikami przygotowania biznes planu. Z kolei w grudniu 2008 r. zorganizowano spotkanie z Panem Zbigniewem Gołąbiewskim z firmy PROMOTECH Sp. z o.o., który w bardzo ciekawy sposób  przedstawił historię swojej firmy i udzielił uczniom cennych rad dotyczących udziału w konkursie na najlepszy biznes plan.

Następnym etapem były warsztaty odbywające się od stycznia do marca 2009 r. Podczas warsztatów pod okiem pracowników PFRR, uczniowie przygotowali biznes plany opisujące wymyśloną przez nich firmę, której działalność musi spełniać kryterium bycia przyjaznej dla środowiska. Koncepcja przyszłej firmy została oceniona przez Komisję Konkursową w oparciu o złożone przez €ko-Kluby Przedsiębiorczości biznes plany (każdy €ko-Klub złożył 1 biznes plan) oraz prezentację przed Komisją, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2009 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na konferencji z udziałem uczniów i zaproszonych gości. Zwycięski €ko-Klub otrzyma możliwość udziału w wyjeździe studyjnym na Maltę, podczas którego uczniowie zapoznają się z działalnością podobnych klubów w szkołach na Malcie oraz możliwościami współpracy z rówieśnikami w ramach projektów międzynarodowych.

Projekt zaangażował do wspólnej pracy 100 uczniów, którzy stworzyli wspólną koncepcję firmy. Istotnym elementem projektu jest wskazanie związku między potrzebą ciągłego rozwoju gospodarczego z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego. Celem jest pokazanie jak należy podchodzić do kwestii zanieczyszczenia środowiska oraz technologii jego ochrony już w momencie podejmowania decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz jak rozwijać firmę przyjazną środowisku. W warunkach województwa podlaskiego jest to ważny aspekt rozwoju, ponieważ około 30 % jego obszaru zajmują tereny będące pod ochroną, również w ramach obszarów Natura 2000.

Konkurs wygrali licealiści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Moniek. W nagrodę odwiedzili w czerwcu Maltę, gdzie zapoznali się z praktyczna stroną ekologicznego biznesu. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca, IV i I Liceum Ogólnokształcące z Białegostoku w nagrodę uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez ekspertów z PFRR.

€ko-Kluby Przedsiębiorczości, wzmocniły w młodych ludziach poczucie odpowiedzialności za środowisko, a nabyte doświadczenia z przedsiębiorczości będą procentować w przyszłości

Projekt został objęty patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Podlaskiego i Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz został doceniony przez Komisję Europejską jako element kampanii Sustainable Energy Europe 2005-2008.

 

Patronat medialny: Kurier PorannyGazeta Współczesnaporanny.plwspolczesna.plPolskie Radio BiałystokTVP BiałystokRealizacja: