Kim chcę być w przyszłości

Przyszłość to marzenia, plany i odważne działania - tego właśnie należy uczyć dzieci już na wczesnym etapie edukacji. Dlatego zachęcamy rodziców, dzieci oraz placówki przedszkolne do wzięcia czynnego udziału w konkursach pobudzających twórczą aktywność przedszkolaków i kierujących uwagę dzieci na różne zawody na rynku pracy.

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym z woj. podlaskiego do wzięcia udziału w konkursie.
„Kim chcę być w przyszłości”

Konkurs adresowany jest do dzieci  przedszkolnych  w  wieku od  3  do  7  lat z  terenu  województwa  podlaskiego.

Dzieci przygotowują indywidualną pracę plastyczną dotyczącą ich wyobrażeń zawodu, który chcieliby wykonywać w przyszłości.

Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna: rysunek, malarstwo, wydzieranka, itp., prace powinny być o charakterze płaskim. Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub A4.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci rowerka biegowego PUKY, hulajnogi MICRO, klocków LEGO i profesjonalnych zestawów malarskich.

Termin dostarczenia prac: 23.05.2014 r. (decyduje data dostarczenia pracy, nie stempla pocztowego).

Adres dostarczenia prac: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, 15-441 Białystok, ul. Spółdzielcza 8.

Sponsorem konkursu jest Spółdzielczy Bank Rozwoju

Konkurs plastyczny „Kim chcę być w przyszłości” odbywa się pod honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty:

Do pobrania:

Kontakt:

Agnieszka Pałusewicz-Sarosiek
Podlaska Fundacj Rozwoju Regionalnego
ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok
tel.: 85 653 7212
e-mail: palusewicz@pfrr.pl

15/05/2014

Uwaga - zmiana regulaminu!

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego informuje o zmianach w regulaminie konkursu plastycznego Kim chcę być w przyszłości

W wyniku wprowadzonych zmian pracę plastyczną dziecka do konkursu może zgłosić nie tylko uprawniony przedstawiciel placówki przedszkolnej lecz także rodzic/opiekun prawny autora pracy.

Zapraszamy rodziców do nadsyłania prac dzieci!

14/04/2014

Otwarcie konkursu dla dzieci z podlaskich przedszkoli „Kim chcę być w przyszłości”

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ogłasza otwarcie konkursu plastycznego Kim chcę być w przyszłości” - zapraszamy wszystkie dzieci przedszkolne w wieku od 3 do 7 lat z terenu województwa podlaskiego do przygotowania i nadesłania pracy plastycznej dotyczącej ich wyobrażeń zawodu, który chcieliby wykonywać w przyszłości.

Patronat medialny: Kurier PorannyGazeta Współczesnaporanny.plwspolczesna.plPolskie Radio BiałystokTVP BiałystokRealizacja: