Ja za 20 lat…

Kierując się przekonaniem, że nauka w szkole podstawowej jest czasem inwestowania w przyszłość dziecka proponujemy skorzystanie z oferty działań mających na celu poszerzanie perspektyw najmłodszych uczniów. Naszym celem jest inspirowanie uczniów szkół podstawowych do myślenia o swojej przyszłości, planowania kariery zawodowej oraz rozwijania własnej wyobraźni.

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z woj. podlaskiego do wzięcia udziału w konkursie
"Ja za 20 lat… kim będę w przyszłości?”

Uczniowie przygotowują indywidualną pracę pisemną dotyczącą ich wyobrażeń zawodu, który chcieliby wykonywać w przyszłości.

Praca nadesłana na konkurs musi spełniać następujące warunki:

  • musi zostać przygotowana ręcznie w języku polskim;
  • objętość pracy nie może przekraczać 3 stron i nie może być krótsza niż 1 strona formatu A4;
  • pracy nie należy bindować, zszywać itp., wystarczy spiąć spinaczem biurowym lub włożyć w jedną koszulkę;
  • na pierwszej stronie pracy należy dopisać metryczkę, która powinna zawierać: tytuł pracy pisemnej, imię i nazwisko dziecka, klasa, nazwa szkoły.

Termin dostarczenia prac: 06.06.2014 r. (decyduje data dostarczenia pracy, nie stempla pocztowego)

Adres dostarczenia prac:  Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, 15-441 Białystok, ul. Spółdzielcza 8.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe: tablet Samsung oraz czytniki książek elektronicznych Kindle!

Konkurs pisemny "Ja za 20 lat… kim będę w przyszłości?”  odbywa się pod honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty

Do pobrania:

Kontakt:

Agnieszka Pałusewicz-Sarosiek
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Białystok, ul. Spółdzielcza 8
Tel.: 85 653 7212
E-mail: palusewicz@pfrr.pl

27/10/2014

Laureaci konkursu literackiego

Gratulujemy zwycięzcom konkursu literackiego „Ja za 20 lat… Kim będę w przyszłości?”.

Podium wyglada następująco:

25/07/2014

Zmiana regulaminu konkursu

Informujemy, iż z dniem 25 lipca 2014r. zmianie uległ regulamin konkursu.

Wprowadzone zapisy dotyczą sposobu oraz zasad opodatkowania nagród przyznawanych w konkursie.

30/06/2014

Ogłoszenie nominowanych prac konkursu pisemnego "Ja za 20 lat… kim będę w przyszłości?”

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją ogłaszamy 10 nominowanych prac konkursu "Ja za 20 lat… kim będę w przyszłości? zorganizowany dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z województwa podlaskiego

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci. Otrzymaliśmy ponad 130 wspaniałych prac! Mieliśmy duży problem z wyborem tych najlepszych, bo poziom prac był znakomity. W pracach ocenialiśmy wizję, odwagę i przedsiębiorczość uczniów a także formę pracy pisemnej.

22/06/2014

Jak za 20 lat widzą siebie dzieci z województwa podlaskiego?

"Uczniowie szkól podstawowych najczęściej widzą się w przyszłości jako architekci, nauczyciele, lekarze, weterynarze. Ale nie tylko." Czytaj więcej w podlaskiej strefie biznesu:

22/06/2014

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane prace pisemne do konkursu "Ja za 20 lat… kim będę w przyszłości?”

Nabór do konkursu pisemnego "Ja za 20 lat… kim będę w przyszłości? zorganizowany dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z województwa podlaskiego został już zamknięty.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci. Otrzymaliśmy ponad 130 wspaniałych prac!

28/04/2014

Otwarcie konkursu pisemnego dla uczniów klas 4-6: "Ja za 20 lat… kim będę w przyszłości?”

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ogłasza otwarcie konkursu plastycznego "Ja za 20 lat… kim będę w przyszłości? - zapraszamy wszystkich uczniów klas 4-6 szkół podstawowych z woj. podlaskiego do przygotowania i nadesłania indywidualnej pracy pisemnej dotyczącej ich wyobrażeń zawodu, który chcieliby wykonywać w przyszłości.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe: tablet Samsung oraz czytniki książek elektronicznych Kindle!

Patronat medialny: Kurier PorannyGazeta Współczesnaporanny.plwspolczesna.plPolskie Radio BiałystokTVP BiałystokRealizacja: